คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลฯ เร่งติวเข้มผู้ประกอบการ

คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลฯ เร่งติวเข้มผู้ประกอบการ ย้ำ! สถานที่ผลิตอาหาร ต้องได้มาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมาย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต้อนรับเทศกาลแห่เทียนพรรษา

คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมติวเข้มผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหารสำคัญ ภายใต้แผนบูรณาการอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองสุขภาพและตอบสนองต่อปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยตามแผนฯ และเตรียมรับเทศกาล “แห่เทียนพรรษา” ที่ใกล้จะมาถึง

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดทำแผนและดำเนินการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการ และการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อกำกับดูแลอาหาร รวมถึงสถานที่ผลิตซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอาหารในจังหวัดด้วย สำหรับในปีนี้กิจกรรมตามแผนฯ ได้กำหนดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ และการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตเช่นเดียวกัน และเข้มงวดในผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบริโภค หากผลิตโดยสถานที่และกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน ได้แก่ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแข็ง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์(ผลิตภัณฑ์หมูยอ ของฝากเมืองอุบลฯ) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนฯ จึงได้กำหนดจัดอบรมผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2555โดย

-วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. อบรมผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็ง ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

-วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. อบรมผู้ประกอบการผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท และ เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ณ บ้านโภชนาการ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ซ.แจ้งสนิท 1 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เพื่อติวเข้มผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน , อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาให้ความกระจ่างเรื่องมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ และวิทยากรจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะมาช่วยเปิดโลกทัศน์และชี้แนวทางในการพัฒนาสถานที่ผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารของจังหวัดอุบลฯ ให้พร้อมรับการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่นอกจากจะมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหารในจังหวัดอุบลฯ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการอบรมแล้ว ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง และยังเป็นการพร้อมรับเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

ประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในตอนท้ายว่า เทศกาลแห่เทียนพรรษาปีนี้ ขอให้ทุกท่านอิ่มตากับขบวนวิจิตรเทียนพรรษามากมาย อิ่มใจที่ได้พบปะญาติสนิทมิตรสหาย และอิ่มอร่อยอย่างสบายใจกับอาหารปลอดภัยเมืองอุบลฯ

คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี
กรกฎาคม 2555