ม.อุบลฯ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 6 ก.ค. 55

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วม “บริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ในเขตอีสานตอนล่าง เนื่องจากขณะนี้มีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งมะเร็งอวัยวะต่างๆ และมะเร็งโรคเลือด ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการช่วยรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดจากโรคมะเร็งและเกิดจากผลข้างเคียงของการรักษา ทำให้โลหิตที่มีสำรองของศูนย์มะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี มีไม่เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละเดือน จึงมีความประสงค์ขอรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา 08.00 – 16.00 น. ห้องประชุม 1 – 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี