กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเคาะแล้ว! ผาชัน-สามพันโบก อุบลฯ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ในระดับโลก

ประกาศตั้งอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ในระดับโลก

นายนิวัฒน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า กรมทรัพยากรธรณี ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นศึกษาวิจัยสำรวจและประเมินสภาพทรัพยากรธรณีในท้องถิ่น ยื่นเสนอขอจัดตั้งอุทยานธรณี โดยจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก้เป็นผู้กำหนด จากนั้น รัฐบาลจะยื่นเสนอต่อยูเนสโก้พิจารณาประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ซึ่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งอุทยานธรณีใน 4 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี สตูล เลย และขอนแก่น

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ขอเสนอจัดตั้งอุทยานธรณี ผาชัน-สามพันโบก อยู่ในพื้นที่ของอำเภอศรีเมืองใหม่ โพธิ์ไทร และโขงเจียม ซึ่งมีแหล่งอนุรักษ์สำคัญจำนวนมาก เช่น แหล่งซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ น้ำตกผาหลวง สามหมื่นรู ถ้ำปาฏิหาริย์ ถ้ำมืด อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศเป็นอุทยานธรณี ผาชัน-สามพันโบก เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เป็นแหล่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในมิติใหม่ของการอนุรักษ์ธรณีวิทยา ถ่ายทอดความรู้ผ่านการท่องเที่ยว เป็นแหล่งอนุรักษ์ระดับโลก และยังเป็นการสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่นด้วย
กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ /สปข.2 รายงาน

ข้อมูล  :   NNT

ภาพ  :  http://www.phachansamphanbok.com/db/image/117.jpg