ม.อุบลฯโชว์นวัตกรรมอีสานใต้เตรียมรับอาเซียน

ม.อุบลฯ โชว์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ บริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้

อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมนำความรู้ด้านวิชาการผลงานวิจัย นวัตกรรมและบริการพัฒนาอีสานใต้ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคอีสานตอนใต้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเตรียมตัวแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นิลา สิงห์คีรี

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION