สมัชชาคนจนร้องเปิด ประตูเขื่อนปากมูล ช่วง มิ.ย.- ต.ค.รักษาระบบนิเวศน์

สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล ชุมนุมหน้าศาลากลาง จ.อุบลราชธานี เรียกร้องให้ นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2545 เบื้องต้น ต้องการให้เปิดระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ กลุ่มสมัชชาฯ ต้องการให้ธรรมชาติมีความสมดุล เพราะหากเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด ปลาจากแม่น้ำโขง จะว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ในแม่น้ำมูล ส่วนการปิดประตูระบายน้ำเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้า นานกว่า 8 เดือน ทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติเสียหาย

นอกจากนี แกนนำกลุ่มสมัชชาฯ ยังเรียกร้องให้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหา โดยทดลองเปิดประตูระบายน้ำตลอดทั้งปี เป็นเวลา 5 ปี เพื่อศึกษาผลกระทบ ก่อนพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำถาวร ตามข้อเรียกร้อง รวมถึงการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพไม่ได้ ครอบครัวละ 310,000 บาท หลังสร้างเขื่อนมานานกว่า 20 ปี
ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี จะขอให้ กฟผ.เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ทั้ง 8 บาน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ และยกบานประตูระบายน้ำสูงสุด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
ส่วนการทดลองเปิดประตูระบายน้ำตลอดทั้งปี และให้จ่ายเงินชดเชยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสูง

ข้อมูล   ASTV

ภาพ   :  http://news.thaipbs.or.th/sites/default/files/news05072012/95970-imagejpeg-140317.jpg