โรตารีอุบลราชธานีระดมแพทย์ช่วยลาวผ่าตัดคนไข้ฟรี

โรตารีอุบลฯ ระดมแพทย์ช่วยลาวผ่าตัดคนไข้ฟรี

โรตารีอุบลราชธานี ระดมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ ร่วมแพทย์ลาวผ่าตัดคนไข้ฟรี สานสัมพันธ์ 2 ประเทศ และเป็นการลดจำนวนคนไข้ข้ามเขตแดน แก้ปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลฝั่งไทยพร้อมทั้งยังเป็นการนำร่องของการเข้าสู่สมาพันธ์อาเซี่ยน อีกด้วย คนไข้ บอกดีใจที่ไม่ได้เสียเงิน อยากให้โครงการนี้คงอยู่ตลอดไป

นายแพทย์เศวต ศรีศิริ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีและนายกสโมสรโรตารีอุบลราชธานี กล่าวว่า ได้นำสมาชิกโรตารีอุบลฯพร้อมคณะแพทย์,พยาบาล ฝ่ายศัลยกรรมบางส่วน จำนวนกว่า 40 คนเข้าเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

กฤษณะ วิลามาศ

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION