สื่อสร้างสุขอุบลฯ จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน รายการ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข”

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐ ระดมความเห็นการจัดเวทีเสวนาทั้ง 18 ประเด็นปัญหา ช่วยลดการเผชิญหน้าของคนในสังคม นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต้องการให้เพิ่มเวลาและช่องทางสื่อเผยแพร่ให้กว้างยิ่งขึ้น

โดยร่วมกับเครือข่ายคนเมืองอุบลราชธานี แลกเปลี่ยนความเห็นการจัดเวทีเสวนาหาทางออกในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา ซึ่งสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีการพูดคุยหาทางออกในการแก้ปัญหาผลกระทบทางด้านสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การโจรกรรมทรัพย์ทรัพย์สิน การวิวัฒนาไปกับสังคมในโลกออนไลน์ จนเกิดการเลียนแบบในกลุ่มเยาวชน และการนำเสนอผลงานของคนทำดี โดยมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหารูปแบบการนำเสนอต่อสังคมมีจุดเด่น จุดด้อย มีอะไรที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอที่ต้องการให้สื่อสร้างสุขพัฒนาการนำเสนอรายการ

We cannot display this gallery