คนเมืองดอกบัวชี้บทบาทสื่อสร้างสุขอุบลฯช่วยลดการเผชิญหน้าในสังคม

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐ ระดมความเห็นการจัดเวทีเสวนาทั้ง 18 ประเด็นปัญหา ช่วยลดการเผชิญหน้าของคนในสังคม นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต้องการให้เพิ่มเวลาและช่องทางสื่อเผยแพร่ให้กว้างยิ่งขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ห้องประชุมโรงแรมสุนีแกรนด์ สื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายคนเมืองอุบลราชธานี แลกเปลี่ยนความเห็นการจัดเวทีเสวนาหาทางออกในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา ซึ่งสื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีการพูดคุยหาทางออกในการแก้ปัญหาผลกระทบทางด้านสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การโจรกรรมทรัพย์ทรัพย์สิน การวิวัฒนาไปกับสังคมในโลกออนไลน์ จนเกิดการเลียนแบบในกลุ่มเยาวชน และการนำเสนอผลงานของคนทำดี โดยมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหารูปแบบการนำเสนอต่อสังคมมีจุดเด่น จุดด้อย มีอะไรที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอที่ต้องการให้สื่อสร้างสุขพัฒนาการนำเสนอรายการ

ซึ่งกลุ่มเครือข่ายประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มีความเห็นร่วมกันคือ จุดเด่นมีความเป็นอิสระในการนำเสนอ มีการเชิญนักวิชาการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบพูดคุยในรูปแบบระดมความเห็นของทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ลดการเผชิญหน้าระหว่างคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบกับหน่วยงานราชการ ส่วนนักวิชาการสามารถให้ข้อมูลความรู้กับชุมชนจนเกิดความเข้าใจรายละเอียดของปัญหาในแต่ละเรื่อง ทำให้ประชาชนำไปวิเคราะห์ร่วมกันหาทางออกแทนการไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในมือ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และยังเป็นตัวกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐเร่งจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม เพราะการพูดคุยผ่านเวทีสาธารณะที่ได้รับการเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆของจังหวัดเหมือนกับการให้สัญญากับประชาคมที่หน่วยงานต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม

สำหรับจุดด้อยคือ ช่วงเวลาของการดำเนินรายการมีเวลาน้อยเกินไป ทำให้เนื้อหาที่นำเสนอไม่ครบถ้วน ไม่เจาะลึกถึงแก่น รวมทั้งมีช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือข่ายที่มีอยู่ในวงแคบ และไม่มีความหลากหลายในการจัดเวทีที่เน้นการเสวนาเป็นหลัก จึงต้องการให้เพิ่มเวลาในการนำเสนอ หาช่องทางเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆให้มากขึ้น และสนับสนุนให้เกิดพิธีกรหน้าใหม่เพื่อความหลากหลายทางความเห็นในการนำเสนอเนื้อหา

สำหรับเนื้อหาในการทำเวทีบันทึกเทปสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งสิ้น 18 ประเด็น 24 ตอน อาทิ แป๊ะเจี๊ยะทางออกทางรอดการศึกษาไทย ท้อง แท้ง ทิ้ง วิถีประมงบัวเทิงบัวท่ากับกฏหมายห้ามทำประมง เวทีฟื้นคืนชีวิตห้วยตองแวด ลำน้ำแห่งวิถีชีวิตชาวชุมชน เสรีภาพทางสรีระ บนความเท่าเทียม ของคนข้ามเพศ วิพากษ์นโยบายหาเสียงนายก อบจ.อุบลฯ สวยหรู แต่ทำยาก! ซึ่งทุกประเด็นของเรื่องราวถูกนำเผยแพร่ผ่านสถานีเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น สถานีโทรศัพท์ดาวเทียมแห่งประเทศไทยช่อง 11 สถานีวิทยุชุมชน สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ sangsook.net  โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย USAID แห่งประเทศสหรัฐ มีนายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินรายการและควบคุมการผลิต

พงษ์สันต์ เตชะเสน-รายงาน

[nggallery id=67]