ไทย-ลาวร่วมผ่าตัดเสริมมิตรภาพที่โรงพยาบาลจำปาสัก ประเทศลาว เตรียมรับอาเซียน

นายแพทย์ เศวต ศรีศิริ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราธานี
แพทย์ศัลยกรรมอุบลฯ นำทีมช่วยผ่าตัดเสริมมิตรภาพสุขภาพไทย – ลาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลจำปาสัก ร่วมมือกันจัดโครงการร่วมมือมิตรภาพเพื่อสุขภาพ
แก้ปัญหาผู้ป่วยชาวลาวเข้าไปใช้บริการ เพื่อรองรับการร่วมมือการเปิดประชาคมอาเซียน

กฤษณะ วิลามาศ

ภาพ , ข่าว  : 77NATION