สพม.29 อุบลฯจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอีสานรู้เท่าทันสื่อโทรศัพท์มือถือ

สพม.29 จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอีสานรู้เท่าทันสื่อโทรศัพท์มือถือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับสถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา จัดอบรมเครือข่ายนักเรียนในสังกัด เพื่อจัดหลักสูตรเฝ้าระวังการเรียนรู้เท่าทันสื่อโทรศัพท์มือถือ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร และโรงเรียนวิจิตตราพิทยา เข้าร่วมอบรมสัมมนา และนำไปขยายผลตามเป้าหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.ศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเครือข่ายเยาวชนอีสานรู้เท่าทันสื่อโทรศัพท์มือถือที่ หอประชุม โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสังคมยุคใหม่มีความทันสมัยก้าวไกล และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีหลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษามีค่านิยมในการใช้สื่อโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในกลุ่มวัยเรียนอาจไม่รู้เท่าทันสื่อที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆเช่น ภาพหรือคลิปที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อป้องกันและส่งเสริมการเรียนรู้การใช้โทรศัพท์มือถือ สำหรับเยาวชนและนักเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเลือกใช้สื่อโทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์

สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับสถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา จึงได้จัดอบรมพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและเป็นการป้องกันการใช้สื่อโทรศัพท์ในทางที่ผิด เช่น การสื่อสาร หรือ เผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียงอที่กระทบสิทธิส่วนบุคคล และผิดศิลธรรมในการนี้ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอุบราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบราชธานี และสถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมสัมมนา และนำไปขยายผลในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามลำดับต่อไป

อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / น.ส. ชฎาพร บุตรสง่า ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน/2 กรกฎาคม2555

ภาพ : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=414191645288525&set=a.414189468622076.85149.100000930789601&type=1&theater