อุบลฯนำร่อง 1 ใน 12 จังหวัดเข้าประกวดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว 2555

กรมควบคุมมลพิษ จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555 เพื่อยกย่องเชิดชูร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดี

กรมควบคุมมลพิษ จัดโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555 เพื่อยกย่องเชิดชูร้านรับซื้อของเก่าที่มีระบบการจัดการร้านที่ดี
นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ดำเนินโครงการร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555 เพื่อรณรงค์ให้ร้านรับซื้อของเก่าได้มีการบริหารจัดการร้านที่ดี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ของผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นการสนับสนุนให้ร้านรับซื้อของเก่า ได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านให้เป็นตามสโลแกน “ร้านรับซื้อของเก่ายุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ ลำพูน อุบลราชธานี สกลนคร นครศรีธรรมราช และ สงขลา ซึ่งร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรองรับการตรวจประเมินเป็นร้านรับซื้อของเก่าสีในการปรับปรุงร้านและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากบุคลากรของรัฐ พร้อมทั้งได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงร้าน อาทิ ป้ายบอกหมวดหมู่วัสดุรีไซเคิล ป้ายแสดงการไม่รับซื้อของผิดกฎหมาย ชุดปฏิบัติงานสำหรับคนงานในร้าน และคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการร้านที่ดี เป็นต้น โดยร้านรับซื้อของเก่าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการขายทอดตลาดและค้าของเก่า และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ยังไม่หมดอายุ รวมทั้งต้องอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ได้ปิดกิจการในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจากกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้ ระดับดีเยี่ยม ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท ระดับดี ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท ระดับพื้นฐาน ได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนี้ ร้านรับซื้อของเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ประจำปี 2555” ขอรับใบสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้ -15 กรกฎาคม 2555 ที่กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298 2408-11

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นครศรีธรรมราช(ส.ปชส.) Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th