สสจ.อุบลฯเร่งสำรวจยาเก่าแลกไข่ใหม่ให้ครอบครัวละอย่างน้อย 5 ฟอง

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดำเนินการตามโครงการ “ ไข่ใหม่แลกยาเก่า ” จากประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2555 เน้นยาแผนปัจจุบันทุกชนิด ทั้งซื้อเองหรือได้จากโรงพยาบาล ยกเว้นยาสมุนไพร โดยจะได้รับไข่ครอบครัวละอย่างน้อย 5 ฟอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาชนให้มีความตระหนักในการใช้ยา และใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการรักษาอาการเจ็บป่วย ข้อมูลล่าสุดคนไทยใช้ยาเฉลี่ยปีละ 100,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ทราบถึงขนาดปัญหาการใช้ยาของคนไทย ว่ามียาเหลือใช้ตกค้างตามบ้านเรือนจำนวนเท่าใด รวมถึงวิธีการเก็บรักษาด้วย โดยจะมีการประเมินผลโครงการประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อปรับระบบบริหารจัดการยาตามโครงการยาดี มีคุณภาพของรัฐบาล

ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกสำรวจตามบ้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และรวบรวมยาที่หมดอายุในหลังคาเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้นักสุขภาพครอบครัว ( ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ) ควบคุมกำกับและรวบรวมยาที่หมดอายุจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพื่อรายงานการคืนยา ( ชนิดเม็ด ) รายครัวเรือนและรวบรวมยาที่หมดอายุส่งให้กับจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนั้นให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ความรู้เรื่องยาและปรับแก้พฤติกรรมการกินยาของประชาชน มีระบบการปรึกษาปัญหาการใช้ยาทั้งยาแผนปัจจุบันและเพิ่มการให้ความรู้ยาสมุนไพร ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเป็นหมอประจำครอบครัว ดูแลคนละ 300 ครัวเรือน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ติดตามดูแลเรื่องการใช้ยาเหล่านี้ด้วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เพิ่มความคุ้มค่าการใช้ยายิ่งขึ้น

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการตามโครงการ “ ไข่ใหม่แลกยาเก่า ” ในครั้งนี้ ประชาชนสามารถนำยาแผนปัจจุบันทุกชนิด ทั้งชนิดที่ซื้อเอง หรือได้รับจากสถานพยาบาลต่างๆทั้งรัฐหรือเอกชน ไม่รวมยาสมุนไพร โดยจะแจกไข่คืนแก่บ้านที่นำยาเก่าไปแลก ให้ครอบครัวละ 5 ฟองเป็นอย่างน้อย ซึ่งการแจกไข่คืนแก่ประชาชนนั้น บางแห่งอาจเป็นไข่ไก่ ไข่เป็ด หรือไข่เค็ม หากไม่มีไข่ อาจจะเป็นมะนาวก็ได้ ในส่วนของยาเก่าที่รับคืนทั้งหมดจะได้รวบรวมส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำลายต่อไป

ข้อมูล , ภาพ      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี