รมช.สธ.สุรวิทย์ เปิดงานสุขภาพดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย ห่างไกลมะเร็งตับ ที่อุบลฯสั่งสธ.เข้มป้องกันโรคมะเร็งตับ

น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสุขภาพดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย ห่างไกลมะเร็งตับ ที่โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่า ขณะนี้มะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับต้นๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไปพบแพทย์เมื่อมีอาการในขั้นสุดท้าย ทำให้โอกาสที่จะรักษาได้ยาก

นอกจากนี้ โรคฉี่หนู ก็กำลังระบาดเช่นเดียวกัน โดยในวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2555 พบผู้ป่วยแล้ว 1,076 ราย ใน 64 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 22 ราย ซึ่งโรคฉี่หนูยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่สามารถป้องกันได้

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้สาธารณสุข อสม.ทั่วประเทศ ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับ โรคฉี่หนู และโรคร้ายอื่นๆ

 

ข้อมูล : ASTV

ภาพ : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2012/01/19/images/news_img_430807_1.jpg