อบรมโครงการครอบครัวสีขาวและชุมชนปลอดยาเสพติด

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการครอบครัวสีขาวและชุมชนปลอดยาเสพติด โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่ และ พระครูศุภกิจมงคล เจ้าคณะตำบลกาบิน อ.กุดข้าวปุ้น เป็นพระวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และร้อยตำรวจเอกณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในหัวข้อ พิษภัยยาเสพติดและแนวทางแก้ไข โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มแกนนำ พลังมวลชน และตัวแทนนักเรียน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 500 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

[nggallery id=66]