ชมภาพการแถลงข่าวงานแห่เทียน อุบลฯ2555

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาปี 2555 ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมการประดิษฐ์แกะสลักต้นเทียนและเรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของเมืองอุบล

ที่ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรีสอรท์ นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 โดยปีนี้ใช้ชื่องานว่า “111 ปี ลื่อเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล”โดยงานในปีนี้ได้ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม -5 สิงหาคม 2555 โดยงานในปีนี้ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมการประดิษฐ์และแกะสลักต้นเทียนพรรษา ตลอดทั้งเดือนกรกฏาคม กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ ช่วงวันที่ ที่ 20 กรกฏาคม – 5 สิงหาคม 2555 เป็นการแสดงประติกรรมเทียนนานาชาติ ครั้ง 7 จากศิลปิน 9 ประเทศทั่วโลก ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมศิลปะกับเยาวชนที่เป็นศิลปินสมัครเล่นจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย 23-31 กรกฏาคม 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกับคุ้มวัดในเมืองอุบลฯ จัด กิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสร้างสรรค์และชื่นชมความงดงามของการ ประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียน ทั้งประเภทติดพิมพ์และแกะสลักตามคุ้มวัดต่างๆในเมืองอุบลฯ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2555 ชม การแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงและเสียง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ ถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม และในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ทางชลมารค ณ ท่าน้ำตลาดใหญ่ ลำน้ำมูล ตั้งแต่เวลา 14.00 น สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาจากคุ้มวัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีจะมีในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม 2555
นอกจากการมาเทียวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้ว จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยจัดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวเช่นการประดับไฟบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลด้านตัวเมืองอุบลราชธานีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือชมความความของแม่น้ำมูลในช่วงกลางคืน การจัดเตรียมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำเภอโขงเจียม ชมน้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกสร้อยสวรรค์ เที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมทะเลหมอกหน้าฝน และแวะซื้อของฝากที่ด่านชายแดนช่องเม็กอำเภอสิริธร.

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION