นายอำเภอเขมราฐ อุบลฯ นำทุกส่วนกว่า 2 พันคนรณรงค์ต้านยาเสพติด

อุบลฯ นอภ.เขมราฐ นำทุกส่วนรณรงค์ต้านยาเสพติด

ที่ สนามหน้าเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี นายทวีศักดิ์ ประสิทธิ์โศภิน นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พลังแผ่นดินเขมราฐถวายสัตย์ปฎิญาณดื่มน้ำสาบานต้านภัยยาเสพติด มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง กำนันผู้ใหญ่ บ้าน อสม.ประชาชน นักเรียนนักศึกษาจำนวนประมาณ 2,000 คน ต่อหน้าพระบรมสาธิตสลักษณ์ พร้อมพากันปฎิญาณตนจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายทั้งปวง ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากนั้น ประธานก็นำดื่มน้ำสาบานกับผู้เข้าร่วมพลังแผ่นดิน แล้วเดินขบวนไปตามถนนสายต่างๆถึงหน้าโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ระยะทางประมาณ 2 กม.

นายอำเภอเขมราฐ กล่าวว่า พื้นอำเภอเขมราฐ นับว่าเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติด ที่มีการลักลอบขย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จนท.จับได้ครั้งละจำนวนไม่น้อย ส่วนมากจะเป็นคนต่างถิ่น…………

ข้อมูล , ภาพ  :   77NATION