แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา “111 ปี ลื่อเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ”

เช้าวันนี้ (27 มิถุนายน 2555) ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานีได้จัด แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 “111 ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ” โดยมี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี,นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี,นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และ นางพัชนี ธนาพรสิน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดสาวงามเทียนพรรษา โดยมีสื่อมวลชนจากจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เข้าร่วมการแถลงข่าว

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแถลงว่า จังหวัดได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 “111 ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวอันจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ของท้องถิ่น มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมการเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียนซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบ ในการทำเทียนที่หล่อหลอมจากชุมชนในการจัดทำเทียนถวายเป็นพุทธบูชา พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมาร์คซึ่งจัดในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ซึ่งจะมีการเห่เรือท่วงทำนองอีสาน นับเป็นพิธีที่หาชมได้ที่อุบลราชธานีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ภาคกลางคืนในวันเดียวกันจะมีการแสดง แสง สีประกอบขบวนเทียนพรรษา สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่โดยมาจากคุ้มวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดอุบลราชธานีจะมีใน วันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่ 3 สิงหาคมนี้ ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมต่อการเป็น เจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมที่ยืนยงมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 111 แล้ว

ด้านนางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวในส่วนของเทศบาลนครอุบลราชธานีว่าขณะนี้ได้มีความพร้อมแล้วในการตกแต่งสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมหลอมเทียน หลอมใจเพื่อนำเทียนที่หลอมจากประชาชนทุกหมู่เหล่าหลอมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเทียนนี้ก็จะเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาด้วย รวมถึงถนนสายเทียนที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ร่วมจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง เพื่อให้เห็นมุมต่าง ๆ ของเทียนต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ได้แถลงถึงงานเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ ปีนี้ ภายใต้หัวข้อ “ART IS ALL AROUND …WAX IS UBON,NOW!” สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย สู่งานร่วมสมัยนานาชาติ โดยมีศิลปิน 9 ชาติ ประกอบด้วย เกาหลี,ญี่ปุ่น,เนปาล,ไต้หวัน,ตุรกี,โรมาเนีย.เยอรมัน อาเจนตินา และไทย ที่ได้ร่วมบรรจงแกะสลักเทียนตามเอกลักษณ์ของแต่ละศิลปิน นักท่องเที่ยวสามารถ เข้าชมศิลปะการแกะสลักจากศิลปินนานาชาติ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนาม หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้ได้รับชมตลอดห้วงเวลาดังกล่าว

ส่วน นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร แถลงว่า ในปีนี้เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารได้ขานรับกับ 111 ปีแห่งการเป็นต้นแบบงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเทศบาลพิบูลมังสาหารได้ร่วมสืบสาน ตำนาน อารยธรรม แห่งสายน้ำ ได้จัดเทศกาลเส็งฆ้อง ฮ้องหมอลำ ล่องลำมูน ระหว่าง วันที่ 1-2 สิงหาคม 2555 ณ แก่งสะพือ พิบูลมังสาหาร ซึ่งเทียนของคุ้มวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจะเป็นเทียนโบราณทั้งหมด ซึ่งจะมีการแห่เทียนพรรษาโบราณในวันที่ 2 สิงหาคมแล้ว จากนั้น ต้นเทียนเหล่านี้จะได้มาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้ง ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ด้วย

จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมาชื่นชมเทียนโบราณและ วิถีชีวิตของคนลำน้ำมูนที่เทศบาลพิบูลมังสาหารก่อนที่จะมาชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เทียนของจังหวัดในวันต่อมาจึงเป็นเส้นทางการเดินทางที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของการมาเยี่ยมเยือน สัมผัสอารยธรรมที่สมบูรณ์และอิ่มใจ กับการท่องเที่ยวครั้งนี้

สำหรับการประกวดสาวงามเทียนพรรษา นางพัชนี ธนาพรสิน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายจัดประกวดสาวงามเทียนพรรษา ได้แถลงแก่สื่อมวลชนว่า ได้กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคมนี้ โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด โสด อายุระหว่าง 16-25 ปีบริบูรณ์ ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสาวงามเทียนพรรษาได้เปิดโอกาสให้สุภาพสตรีจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าร่วมประกวดได้ ส่วนรางวัลชนะเลิศจะได้รับมงกุฎเพชร ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล 100,000.-บาท ซึ่งการประกาศผลสาวงามเทียนพรรษาปีนี้จะมีในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ที่ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร ได้ที่ สำนักงานโชว์รูมรถยนต์เชฟโรเลตอุบลราชธานี เลขที่ 293/1 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-8992-0555-5 และ 0-8187-6411-2

 อนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี “111 ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ” เพื่อสืบสานตำนานเทียนและงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชุมชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม นี้ โดยทั่วกัน