ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานีพร้อมใจใส่ผ้ากาบบัวรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตลอดเทศกาล

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2555 “111 ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ” ระหว่าง 1 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2555 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ หลอมเทียน หลอมใจ เยือนชุมชนชม การตกแต่งเทียนพรรษา การแสดงแสงสีประกอบเทียนพรรษายามราตรี ขบวนแห่เทียนพรรษา เป็นต้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสืบไป ดังนั้น ในช่วงเทศกาลงานเทียนพรรษานี้ เพื่อแสดงความหนึ่ง และส่งเสริมเอกลักษณ์อันเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี ด้วยการพร้อมใจกันสวมใส่ผ้ากาบบัวตลอดเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผ้าไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรพบุรุษสร้างสรรค์เป็นลายเส้น ถักทอถ่ายทอด แสดงเอกลักษณ์ ความดีงาม คุณค่า สำหรับ ผ้ากาบบัวนั้นมีความหมายและเหมาะสมสอดคล้องกับชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสีผ้ากาบบัวนั้นมีลักษณะไล่สี จากสีอ่อนไปแก่ จากขาว ชมพู เทา เขียว น้ำตาล ส่วนการทอมีหลายรูปแบบ โดยอาจทอด้วยฝ้ายหรือไหม ประกอบด้วยเส้นยืนย้อมอย่างน้อยสองสี เป็นริ้วตามลักษณะ “ซิ่นทิว” หรือเป็นแบบผ้ากาบบัว จก คือ ผ้าพื้นทิว หรือผ้ากาบบัวเพิ่มการจกลาย เป็นลวดลายกระจุกดาว บางครั้งเรียกเกาะลายดาว รวมทั้งอาจจกเป็นบางส่วนหรือกระจายทั่วทั้งผืนผ้า เพื่อสืบทอด “ซิ่นหัวจกดาว” อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะผ้าซิ่นเมืองอุบล และอีกรูปแบบหนึ่ง ผ้ากาบบัวคำ คือ ผ้าทอยก บางครั้งเรียก ขิดด้วยไหมคำ หรือดิ้นทอง อาจสอดแทรกด้วยไหมเงินหรือไหมสีต่างๆ ต้องใช้ความปราณีตในการทออย่างสูง

นายสุรพล สายพันธ์ กล่าวตอนท้ายว่า จังหวัดอุบลราชธานี จึงเชิญชวนข้าราชการ องค์กรท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรกลุ่ม และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง ผ้ากาบบัว แสดงความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคมนี้ เพื่ออนุรักษ์ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดให้ดำรงตลอดไป

ภาพประกอบ : http://bit.ly/NM8zcj