ประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดน

( 25 มิถุนายน 2555) นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และดร.บุญเพ็ง พิลาวง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองจังหวัดชายแดน ประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดน โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค เพื่อเตรียมการเข้าสู่อาเซียน ของสองประเทศ ตามปฏิญญาบาหลี ที่ลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี