ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินงานตามโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ ลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และลดอัตราการเกิดโรคจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและผู้สูงอายุนั้น

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
1. บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดนก (H5N1)
2. บุคคลอายุ 2 ปีขึ้นไป ถึง 65 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด เบาหวาน
3. บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป ทุกคน
4. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เช่นหญิงอายุครรภ์ > 4 เดือน บุคคลโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ บุคคลอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทุกคน ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวติดต่อยืนยันการรับวัคซีนในโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาเป็นประจำ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-255713 หรือ กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯในโรงพยาบาลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพประกอบจาก http://www.bloggang.com/data/m/maewkittyjung/picture/1279528072.jpg