ร่วมทุกข์ร่วมสุข : เพศเสรี บนวิถีความเท่าเทียม

รายการร่วมทุกข์ร่วมสุขสัปดาห์นี้ รวมกลุ่มเพศสร้างสรรค์ร่วมแสดงออกถึงจุดยืนของตนเองสู่สังคมใหม่

โดยมี นายแพทย์จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อาจารย์ธวัช มณีผ่อง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมพร เมตตาริกานนท์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี คุณสกุลรัตน์ จารุสันติกุล นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ คุณตู่ ชลิตา ผู้จัดการสถานเสริมความงาม แฮร์ดีไซน์ คุณศุกวสันต์ วงศ์ธนู ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน คุณอาคม พุฒพิมพ์ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนฟ้าสีรุ้ง และ องค์กรภาคประชาชน ผู้ปกครองเป็นผู้เข้าร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดยคุณสุชัย เจริญมุขยนันท

จุดร่วม จุดต่าง และจุดยืน ของเสรีภาพบนเสรีเพศจะเป็นอย่างไร ติดตามรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอนที่ 20 ประเด็น “เสรีเพศ บนวิถีความเท่าเทียม” ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 26 มิ.ย.. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 29 มิ.ย. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 55 เวลา 16.00-17.00 น.