กกต.อุบลฯ กำหนดเลือกตั้งแทนอดีตนายก อบต.บุ่งหวาย ที่ถูกยิงเสียชีวิต

กกต.อุบลฯ กำหนดวันเลือกตั้ง อบต.บุ่งหวาย แทนนายประสานฯ ที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้ว วันที่ 11 มีนาคม 55 เปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์นี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับทราบรายงานการเสียชีวิตของนายประสาน คำแสงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บุ่งหวาย ที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต ซึ่งต้องให้มีการเลือกตั้งภายในวัน 60 วัน

ทั้งนี้ ที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.บุ่งหวาย โดยกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 รวมทั้งกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 30 มกราคม – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 และได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บุ่งหวาย รวม 5 คน ประกอบด้วย นายเดชา พันธนู นายทองมี ดำริห์ นายภานุรุจ จันทุมา นางผ่องศรี สูรย์ราช และ พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช ปลัด อบต.บุ่งหวายเป็น กกต.อบต.บุ่งหวายและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บุ่งหวาย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา :

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.)   Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์http://thainews.prd.go.th

ภาพ : Thairath