ลำนำอีสาน เพียงฟังก็พลันได้กลิ่นทุ่งนา

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงหยุดพักดำนาเกี่ยวข้าวหรือเย็นค่ำแลง กลุ่มคนปลูกข้าวพื้นบ้านอุบลราชธานี
มักจะเอาแคนมาเป่า เอาซุงมาดีด นำเพลงเก่า ๆ มาขับร้องสู่กันฟัง
เพลงที่ร้องบ่อย เป็นเพลงที่มีเนื้อหางดงามกินใจ คือ เพลง “ลำนำอีสาน”
ซึ่งแต่งโดย คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

งานบุญฮีตคอง ศิลปินพื้นบ้าน จากเครือข่ายข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน
รวมวงกันขึ้นเวที ก็มักนำเพลงลำนำอีสาน มาร้องเป็นเพลงแรกเสมอ
ต่อมามีงานแสดงสื่อสารสู่สังคมบ่อยครั้งยิ่งขึ้น
จึงได้ขออนุญาตคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นำชื่อ”ลำนำอีสาน” มาตั้งเป็นชื่อของวง

ประวัติ ไชยกาล

คอยอ้ายกลับนา – สุคนธ์ทิพย์ สุขเต็มดี ขับร้อง

อ้ายเป็นชาวนา – ยง สุขเต็มดี ขับร้อง

ฝันสาวนา – ทองมวย มีสง่า ขับร้อง

บ่มีน้ำทำนา – สมาน สมสนิท ขับร้อง

คนราบสูง – ยง สุขเต็มดี ขับร้อง

เป่าแคนเกี้ยวสาว – ยง สุขเต็มดี ขับร้อง

7. สวรรค์บ้านนา – อภิรมย์ ธยาธรรม ขับร้อง

8. ศิลปินบ้านนา – สุคนธ์ทิพย์ สุขเต็มดี ขับร้อง

9. ชาวนาอีสาน – ยง สุขเต็มดี สิทธินนท์ เรืองแวว สุคนธ์ทิพย์ สุขเต็มดี ขับร้อง

10. สาวกาฬสินธุ์ – ชลิตา ศรีแก้ว ขับร้อง

11. แม่มูน – สุคนธ์ทิพย์ สุขเต็มดี ขับร้อง

คอยอ้ายกลับนา (folk song) – สุคนธ์ทิพย์ สุขเต็มดี ขับร้อง

โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน