เพลงคอยอ้ายกลับนา-ลำนำอีสาน โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คอยอ้ายกลับนา – สุคนธ์ทิพย์ สุขเต็มดี ขับร้อง

ผลงานเพลงโดย ประวัติ ไชยกาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงหยุดพักดำนาเกี่ยวข้าวหรือเย็นค่ำแลง กลุ่มคนปลูกข้าวพื้นบ้านอุบลราชธานี
มักจะเอาแคนมาเป่า เอาซุงมาดีด นำเพลงเก่า ๆ มาขับร้องสู่กันฟัง
เพลงที่ร้องบ่อย เป็นเพลงที่มีเนื้อหางดงามกินใจ คือ เพลง “ลำนำอีสาน”
ซึ่งแต่งโดย คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

งานบุญฮีตคอง ศิลปินพื้นบ้าน จากเครือข่ายข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน
รวมวงกันขึ้นเวที ก็มักนำเพลงลำนำอีสาน มาร้องเป็นเพลงแรกเสมอ
ต่อมามีงานแสดงสื่อสารสู่สังคมบ่อยครั้งยิ่งขึ้น
จึงได้ขออนุญาตคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นำชื่อ”ลำนำอีสาน” มาตั้งเป็นชื่อของวง

ประวัติ ไชยกาล