กินสบายใจ ตอน1

รายการโทรทัศน์ กินสบายใจ ตอน 1 “ข้าวเหนียวดำ จ้ำแจ่วแมงแคง”

อ.สุรสีห์ ผาธรรม เจ้าของร้านอาหารหม่องแซ่บ (ปากห้วยวังนอง) นำทุกท่านไปกินสบายใจที่บ้านนาคำ ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี