ณัฐวุฒิเปิดงานผลไม้ดีที่อุบลฯฟุ้งดันไทยร่วมทุนอาเซียนเป็นผู้นำยางโลก

เปิดงานผลไม้ดีศรีบุเปือย ที่ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานผลไม้ดีศรีบุเปือย ที่ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงการผลักดันยางพาราของไทย เข้าสู่ตลาดอาเซียน ว่า ประเทศไทยในฐานะผู้นำเรื่องการยางในเวทีโลก จะเป็นแกนหลักของการใช้กลไกความร่วมมือกับประเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีการตั้งบริษัทร่วมทุน ในการประเมินสถานการณ์ และกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อรักษาราคายางพาราไว้ รวมทั้งจะขยายกลไกความร่วมมือไปอีกหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน

นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ภาคอีสานเป็นพื้นที่สำคัญในการปลูกยางพารา รัฐบาลมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร เร่งส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรและดูแลการเพาะปลูกยางพาราอย่างใกล้ชิด ส่วนราคายางพาราที่ตกต่ำนั้น ขณะนี้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยได้ผ่านการเห็นชอบเข้าสู่ ชั้นกรรมาธิการแล้ว จะรีบดำเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ให้เป็นของขวัญแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อไป
ข่าว  :  กรกช ภูมี / ข่าว/ สวท.อบ. / สปข.2 รายงาน/20 มิ.ย.55

ภาพ :  http://thainews.prd.go.th/news/pictures/DSC08128-1.jpg