14 ปี กกต.กับก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน

โอกาส 14 ปี กกต.
รายการบอกข่าวเล่าแจ้ง ทางช่อง 11 อุบลราชธานี
ช่วง ชวนเชิญมาคุย เชิญกกต.อุบลฯมาพูดคุยเรื่องนี้

นายนิกร วีสเพ็ญ กกต.อุบลฯ
พตท.อุกฤษ ภูหริย์วงศ์สุข ผู้อำนวยการกกต.ประจำจ.อุบลราชธานี
นายสุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี

นายภาณุ มัชฌิมา ดำเนินรายการ