แขวงจำปาสักลาวจับมือไทยร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว

แขวงจำปาสักร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กับทางแขวงจำปาสัก ความสัมพันธ์แน้นแฟ้น จับมือแก้ปัญหาตามแนวชายแดน และร่วมกันพัฒนาด้านการค้าชายแดนและท่องเที่ยวร่วมกันโดยทางแขวงจำปาสักเสนอมีการพัฒนาด่านประเพณีเป็นด่านท้องถิ่น

ภาพ ข่าว : นิลา สิงห์คีรี 77NATION