นศ.ม.อุบลฯ ร่วมน้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที “วันไหว้ครู”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกชั้นปีนำพานดอกไม้ธูปเทียน คารวะไหว้ครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากทุกคณะร่วมรับพานไหว้ครู ณ อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จำนวน 14 คน นักศึกษากิจกรรมดีเด่น จำนวน 60 คน มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ในโอกาสนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 150,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย

[nggallery id=62]