นายกรจนา ออกให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลฯ ออกให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วย

ทั้งนี้ชุดเฉพาะกิจซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งออกสำรวจไฟฟ้าในช่วงระยะเวลา 18.00 -22.00 น. หากพบไฟฟ้าชำรุด ดับ จะดำเนินการซ่อมโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน…