อุบลฯเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจำปาสัก ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 กองเลขานุการแขวงจำปาสักร่วมประชุมกับฝ่ายเลขานุการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชุมจัดเตรียมและลงนามย่อในบันทึกการประชุมร่วม การจัดลำดับขั้นตอน พิธีการ จากนั้นเจ้าแขวงจำปาสักพร้อมคณะ จะทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ร่วมเล่นกอล์ฟ ที่สนามกอล์ฟมลทลทหารบกที่ 22 ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับ ผู้ประกอบการค้าชายแดน ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนช่วงเย็นเวลา 19.00 น. เป็นพิธีเลี้ยงต้อนรับ ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท
สำหรับวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ แขวงจำปาสัก ครั้งที่ 9 เต็มคณะ โดยจังหวัดอุบลราชธานี จัดเตรียมสถานที่ พร้อมดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
กรกช ภูมี / ข่าว/ สวท.อบ. / สปข.2 รายงาน/18 มิ.ย.55

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพ  :  http://region2.prd.go.th/images/article/news43145/n20120618120122_496950.jpg