ผอ.อาชีวะอุบลฯเผยงานแห่เทียนพรรษาอุบลฯปีนี้ ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานพุทธศิลป์

เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาปี 2555 เผยปีนี้เพิ่มต้นเทียนพรรษาประกวดจาก 5 เป็น 6 รุ่น มุ่งสร้างศิลปินรุ่นใหม่ร่วมสืบสานประเพณีและพุทธศิลป์

ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวถึงการประกวดต้นเทียนประเพณีเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 โดยปีนี้ใช้ชื่องานว่า “111 ปี ลื่อเลื่อง ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2555

เป้าหมายหลักเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งใหญ่ระดับโลก ทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมชมงานหลายแสนคน

การประกวดต้นเทียนพรรษาปีนี้ คณะกรรมการจัดการประกวดต้นเทียนพรรษาได้เพิ่มประเภทต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวดจากเดิม 5 ประเภทเป็น 6 ประเภท เพื่อให้การประกวดครบถ้วนทุกกลุ่ม และมีต้นเทียนพรรษาส่งเข้าประกวดหลากหลายยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่, ต้นเทียนแกะสลักขนาดเล็ก, ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่, ต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดเล็ก, ต้นเทียนโบราณ และที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือ ประเภทต้นเทียนศิลปินรุ่นใหม่สืบสานตำนานเทียนอุบลราชธานี

การเพิ่มต้นเทียนประเภทนี้มุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่แสดงฝีมือแนวพุทธศิลป์เพื่อสร้างช่างฝีมือทำต้นเทียนด้านนี้ให้มากขึ้น โดยกติกามีดังนี้ หัวหน้าช่างที่จัดทำต้นเทียนพรรษาส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดต้นเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีมาก่อน และต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความสูงตั้งแต่ 1 เมตร แต่ไม่เกิน 2.50 เมตร

ฐานของต้นเทียนถึงยอดต้นเทียนต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ฐานรองรับต้นเทียนส่วนที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ส่วนการตกแต่งต้นเทียน ให้คงแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของเมืองอุบล

สำหรับรางวัลชนะเลิศต้นเทียนศิลปินรุ่นใหม่ได้รับเงินสด 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ข่าว , ภาพ :  ASTV