ตร.ทางหลวงอุบลฯทำชุมชนสีขาวคืนความสุขแก้ละเมิดทางเพศ-ยาเสพติด

สถานีตำรวจทางหลวง จ.อุบลราชธานี เปิดโครงการคืนชุมชนสีขาวให้ชุมชน เน้นสร้างทัศนคติดีต่อการปฏิงานของตำรวจ พร้อมจัดฉันทนาการให้ความรู้ ร่วมมือป้องกันการละเมิดทางเพศเด็ก ลดการแพร่ระบาดยาเสพติดติด และป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

วันนี้ (18 มิ.ย.) นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุชาติ ผิวอ่อน สว.สถานีตำรวจทางหลวงที่ 4 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เปิดที่ทำการโครงการคืนชุมชนสีขาวให้ชุมชนที่ศาลาชุมชนหนองนาควาย ต.ในเมือง อ.เมือง ใช้เป็นที่ทำการฉันทนาการ อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด การกระทำรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ทั้งทางเพศและร่างกาย รวมทั้งสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่

พ.ต.ท.สุชาติ กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเข้าไปดูแลชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความอบอุ่มความมั่นใจปรับทัศนคติประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

โดยจะมีการจัดฉันทนาการนำความรู้เรื่องภัยของยาเสพติด การร่วมมือกันป้องกันอาชญากรรม ลดการกระทำทารุณต่อเด็กในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนร่วมกันทำให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย โดยจะมีการทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ภายในสิ้นปี 2556 ที่จะถึงนี้

ข้อมูล  :  ASTV

ภาพ :  http://highwayphichit.igetweb.com/private_folder/news20090411170427.jpg