ร่วมทุกข์ร่วมสุข : พลิกฟื้น คืนชีวิต กู้วิกฤติห้วยตองแวด

นักวิจัยร่วมนักวิชาการ ผู้ประกอบการหอพัก ร้านค้า หาทางช่วยพลิกคืนชีวิตลำห้วยตองแวด ลำน้ำที่เลี้ยงคน 4 ตำบลในอำเภอวารินชำราบซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำเสียขั้นวิกฤตไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ ขณะนี้ทำได้เพียงต้องแก้ที่จิตสำนึกของมนุษย์

สำหรับปัญหาของลำน้ำห้วยตองแวด ซึ่งมีพื้นที่ต้นน้ำมาจากตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ เป็นแหล่งน้ำใช้เลี้ยงผู้คนทั้งการใช้ดื่มกิน อาบ ล้างภาชนะ ไปจนถึงการทำเกษตรกรรม มีอาณาเขตครอบคลุมกว้างไกลถึง 4 ตำบล ซึ่งอดีตลำน้ำแห่งนี้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต่อมาเมื่อชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้น และมีการตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำให้มีประชากรจากนอกพื้นที่หลั่งไหลเข้ามาใช้ประโยชน์จากสายน้ำ จึงเริ่มประสบปัญหาเพราะไร้ทิศทางการบริหารจัดการ ทำให้ลำน้ำห้วยตองแวดปัจจุบันอยู่ในสภาพวิกฤต สภาพน้ำไม่สามารถนำมาใช้ได้เหมือนอดีต

ชุมชนจะสามารถร่วมกันพลิกฟื้น คืนชีวิต กู้วิกฤติห้วยตองแวดได้หรือไม่ และทุกหน่วยงานจะร่วมกันแก้ไขได้อย่างไร ติดตามแนงทางการแก้ไขปัญหาและการอยู่ร่วมกันกับลำน้ำห้วยตองแวดได้ ในรายการร่วมทุกข์ร่วมสุขทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 19 มิ.ย.. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.