ตั้งสามพันโบก จ.อุบลราชธานี เป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของไทย

กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้พื้นที่ผาชัน-สามพันโบก เป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของไทย เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กรมทรัพยากรธรณี จัดสัมมนาเรื่อง อุทยานธรณี มิติใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น สตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยนายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึงความก้าวหน้าการจัดตั้งอุทยานธรณี หรือ GEO PARK THAILAND เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายพัฒนาไปสู่อุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก ว่าปัจจุบันมีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา 67 แหล่งในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สตูล เลย และขอนแก่น ซึ่งพื้นที่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อประกาศเป็นอุทยานธรณี คือ พื้นที่อุทยานผาชัน-สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีนี้ โดยกรมทรัพยากรธรณีจะร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่น บริหารจัดการพื้นที่ให้ยั่งยืน

ด้านนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าการจัดตั้งอุทยานธรณีจะสร้างประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น.-สำนักข่าวไทย

ข้อมูล , ภาพ : Mcot