50 อาจารย์ม.อุบลฯร้องปลดอธิการบดี ชี้ขาดธรรมาภิบาล อธิการฯโต้ทุกอย่างโปร่งใส เผยกลุ่มป่วนเสียประโยชน์จากการตรวจสอบทุจริต

อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมตัวยื่นหนังสือกรรมการสภาฯ ร้องปลดอธิการบดี เผยขาดธรรมาภิบาล สองมาตรฐาน บ้าอำนาจ บริหารไม่เป็น ขาดวิสัยทัศน์  ด้านอธิการฯโต้กลับ  พร้อมแจงทุกข้อกล่าวหายันทำทุกอย่างตามกฎหมาย   คาดกลุ่มเสียผลประโยชน์จากการเข้มตรวจสอบทุจริตกุเรื่องเล่นงาน เลื่อยขาเก้าอี้หวังคว่ำจับโกง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี บุคลากรและอาจารย์มหาวิทยาลัยรวมตัวยื่นหนังสือปลดอธิการบดี นำโดย ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนายไท แสงเทียน อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีอาจารย์ 50 คน และนักศึกษา 286 คน ลงชื่อยื่นปลดอธิการบดี

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองการไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณะ เพราะเกรงว่าผู้ที่อยู่ในรายชื่อนั้นจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจ ซึ่ง ศ.พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้ รศ.อดุลย์ อภินันทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รับหนังสือและเซ็นต์เอกสารเป็นพยานแทน

ทั้งนี้ ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง กล่าวถึงพฤติกรรมการบริหารงานของรศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุขว่า มีการใช้อำนาจเกินขอบเขต กดขี่ ข่มเหง บังคับบุคลากรให้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งยังขาดความสามารถในการบริหารงาน ภาวะความเป็นผู้นำ และขาดวิสัยทัศน์ในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อพันธะกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม และงานทำนุบำรุงวิชาการซึ่งเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย

นายไท แสงเทียน อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เผยถึงผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัยเนื่องจากการบริหารงานด้านต่างๆ ของ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีคนปัจจุบัน 5 ข้อ ได้แก่ ผลกระทบต่อหลักสูตรและคณะวิชา ผลกระทบต่อการพัฒนาอาจารย์ ผลกระทบต่อบุคลากรสายสนับสนุน ผลกระทบต่อนักศึกษา และผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย (ตามภาพ)

Share photos on twitter with Twitpic Share photos on twitter with Twitpic Share photos on twitter with Twitpic

และในเวลาประมาณ 11.30 น. รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและมูลเหตุของการชุมนุม ที่ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเดียวกัน โดยได้เปิดเผยข้อเท็จจริงว่า แกนนำที่ทำการปราศรัย คือ อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดที่ผ่านมา ได้แก่ ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยและอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ไท แสงเทียน อดีตรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.ดร.นงนิตย์ กล่าวถึงเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อนหน้านี้เกิดการชุมนุม ปราศรัยและยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ว่าเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ สอบสวน และติดตามให้นำเงินคืนในกรณีปัญหาจากการบริหารงานด้านการเงินของผู้บริหารชุดที่ผ่านมา ได้แก่ กรณีการใช้จ่ายเงินโดยมิชอบ กรณีทุจริตยักยอกเงินทางราชการ และกรณีการทำสัญญาเสียเปรียบเอกชน (ตามภาพ)

Share photos on twitter with Twitpic Share photos on twitter with Twitpic

ด้วยเหตุนี้ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง ทำให้มีกลุ่มคนจัดทำใบปลิวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่อย่างแพร่หลาย รวมทั้งปลุกปั่น ยุยง บุคลากรและนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้ร้ายอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน หากสามารถถอดถอนอธิการบดีคนปัจจุบันได้สำเร็จ จะทำให้การดำเนินการสอบสวนและติดตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการต้องหยุดชะงักหรือล้มเลิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้ปราศรัยรวมทั้งกลุ่มที่จัดทำใบปลิว

อธิการบดี กล่าวต่อว่า ประเด็นความขัดแย้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เพราะหากมองอย่างเป็นกลางและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้ไม่ขยายบานปลายแน่นอน แต่รู้สึกเป็นห่วงนักศึกษา เนื่องจากยังเยาว์ บางครั้งอาจยังมองไม่เห็นความซับซ้อนของเหตุการณ์ ตนจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม สอบถามข้อสงสัยต่างๆ และเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยทุกคำถาม ที่เวทีแถลง “มูลเหตุ..ความเท็จ..ความจริง” (เกี่ยวกับใบปลิวและการชุมนุม) วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น2) อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[nggallery id=61]

ภาพ , ข่าว :  กรรณิการ์ เตชะเกียรติรัตน์ : Social Media สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  http://www.sangsook.net/?p=3811

Thairath :  ม.อุบลฯวุ่น คณาจารย์-ลูกจ้างรวมตัวขับไล่อธิการบดี

ASTV :  ยื่นหนังสือปลดอธิการบดี ม.อุบลฯ แต่ถูกสวนกลับเพราะจับทุจริตในมหาวิทยาลัย  

posttoday :  ฮือไล่อธิการม.อุบลฯพบทุจริตเงิน

77 NATIONอุบลฯ อธิการ ม.อุบลฯ แถลงโต้สาเหตุถูกขับไล่ มีการตรวจพบทุจริตเงินราชการ

77 NATION : ม.อุบลฯวุ่น อาจารย์ล่าชื่อยื่นกรรมการสภามหาวิทยาลัยปลดอธิการบดี   

TPBS  :  อาจารย์ ม.อุบลฯ” รวมรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยปลด “อธิการบดี   

77 NATION :  อธิการ ม.อุบลฯ แถลงโต้สาเหตุถูกขับไล่ มีการตรวจพบทุจริตเงินราชการ

มติชน  :  ม.อุบลฯวุ่น อาจารย์ตั้งโต๊ะล่าชื่อปลดอธิการบดี “นงนิตย์”โต้จับทุจริตได้หลายโครงการ ไล่ออกไป 3   

77 NATION  :  ม.อุบลฯวุ่น อาจารย์ตั้งโต๊ะล่าชื่อเรียกร้องปลดอธิการบดี

NATION ทันข่าว อาจารย์ม.อุบลฯตั้งโต๊ะล่าชื่อเรียกร้องปลดอธิการบดี 

15 มิถุนายน 2555  : 77 NATION

 

13 มิถุนายน 2555  :  77NATION

TPBS