อุบลฯการค้ารุ่ง! ครึ่งปีแรกผู้จดทะเบียนการค้าพุ่งกว่าปีก่อน

อุบลฯมีผู้ลงทุนจดทะเบียนการค้าที่ จ.อุบลฯเพิ่มขึ้น

อุบลราชธานี ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนการค้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มมากขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนกว่า 800 ล้านบาทเพิ่มขึ้น มากกว่าในปีก่อน เนื่องจาก เป็นจังหวัดพื้นที่ศูนย์กลางด้านการค้า โดยเฉพาะการส่งอออก วัสดุก่อสร้าง และ สินค้า อุปโภค บริโภคในภูมิภาคนี้

ภาพ , ข่าว : 77NATION