แรงงานเร่งผู้ประกอบการเข้าประกันสังคมเป้า 1.5 ล้านภายในกันยานี้

กระทรวงแรงงานตั้งเป้าผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าร่วมประกันตนตามมาตรา 40 ให้ได้ 1.2 ล้านคน ภายในเดือนกันยายน นี้

วันนี้ (13 มิ.ย.55) นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำเครือข่ายประกันสังคมและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ทำหน้าที่ขยายการขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามมาตรา 40 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับแรงงานนอกระบบรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการให้มีการประกันสังคมตามมาตรา 40 ซึ่งจะได้รับเงินทดแทนในสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ตั้งเป้าในเดือนกันยายน 2555 จะให้มีแรงงานนอกระบบเข้าเป็นสมาชิก 1.2ล้านคน ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8 แสนคน
นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ มอบนโยบายขอให้สำนักงานประกันสังคมพร้อมเครือข่ายเร่งประชาสัมพันธ์ตามมาตรา 40 เพิ่มช่องทางบริการชำระเงิน ศึกษาแนวทางการเพิ่มสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจสมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

กรกช ภูมี / ข่าว/ สปข.2 รายงาน

ภาพ :  http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/074/946/original_labour.png?1285576468