อธิการบดีม.อุบลฯ โต้คณาจารย์ร้องปลด ชี้เร่งปราบโกงเหตุโดนโจมตี

อาจารย์ม.อุบลฯ ตั้งโต๊ะล่าชื่อเรียกร้องปลดอธิการบดี

13 มิถุนายน ที่อาคารโรงอาหาร 2 ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.สัมนา มูลสาร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ , ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ไท แสงเทียน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้เครื่องขยายเสียงกล่าวโจมตีการบริหารงานของ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหลายด้าน เช่น การไม่เอื้อและสนับสนุนการทำงานของคณะต่างๆ การสั่งลงโทษไล่ออกอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 3 คน ความไม่ใส่ใจในสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร ขาดความกล้าหาญของผู้นำและการบริหารที่มีผลกระทบต่อนักศึกษาและความสงสัยคลางแคลงใจของบุคลากรในหลายกรณี

โดยได้ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อบุคลากรและคณาจารย์เพื่อเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ปลดอธิการบดีออกจากตำแหน่ง

ผศ.ดร.กังวาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สาเหตุมาจากการบริหารงานของคณะบริหารที่ไม่สามารถที่จะนำพามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าได้ มหาวิทยาลัยทุกวันนี้มีแต่ความเสื่อมถอยถดถอยทุกด้าน

ด้าน รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่าเรื่องนี้น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัยในหลายโครงการ โดยที่ผ่านมาทางมามหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งลงโทษข้าราชการที่สังกัดกองคลัง 3 รายโดยให้ไล่ออกจากราชการ ที่ไม่ปฎิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากกรณีดังกล่าวอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มบุคคลที่จะเข้าข่ายในการกระทำผิดออกมาเคลื่อนไหวกล่าวหาโจมตี

ข้อมูล : NNA

ภาพ : 77NATION