อาจารย์ม.อุบลฯจี้ปลดอธิการบดี
อธิการฯเชื่อ เหตุเข้มจับทุจริต
คนเสียผลประโยชน์

อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวบรวมรายชื่อยื่นสภามหาวิทยาลัยให้ปลดอธิการบดี อ้างว่าบริหารงานไม่โปร่งใส และไม่เอื้อต่อการทำงานของคณะต่าง ๆ ขณะที่อธิการบดีเชื่อว่าเหตุมาจากความเข้มงวดในการตรวจสอบการทุจริตในหลายโครงการ จนมีผู้เสียผลประโยชน์

ข้อมูล , ภาพ   :  Thaipbs