ติวเข้มการต้อนรับน้องใหม่

 ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยจัดประชุมนายกองค์การบริหารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ และตัวแทนนักศึกษา เพื่อมอบนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดยห้ามรับน้องนอกสถานที่ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และสารเสพติด ห้ามการอนาจารแตะเนื้อต้องตัว ให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมิให้มีบุคคลภายนอกมาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมของน้องใหม่ให้เป็นไปโดยสมัครใจ โดยได้กำหนดให้จัดกิจกรรมได้ ระหว่างวันที่ 5 – 20 มิถุนายน 2555 และอยู่ในกำหนดเวลา ภาคเช้า 07.00 – 08.00 น. ภายบ่าย 16.00 – 17.00 น. พร้อมทั้งให้จัดวันต้อนรับน้องใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด ซึ่งจะมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และองค์บริหารนักศึกษาให้การดูแลอย่างใกล้ชิด