นศ.แพทย์ ม.อุบลฯ แสดงกตัญญู วันพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำวน 80 คน ได้เดินทางเข้าร่วมงานพิธีในวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีผู้เข้าร่วมในพิธีจำนวนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันที่มีความสำคัญโดยในภาคเช้ามีการนิมนต์พระสงฆ์กว่า 150 รูป ออกรับบิณฑบาต และพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ญาติครูใหญ่ ส่วนในภาคบ่ายมีการแสดงพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดังนั้น จึงมีญาติครูใหญ่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนนับหมื่นคน

นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก 6 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ต่างแบ่งกันทำหน้าที่และลงแรงร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่มีรถญาติครูใหญ่เดินทางเข้ามามีนักศึกษานับร้อยรับผิดชอบในการจัดระเบียบการจอดกระทั่งอำนวยความสะดวกในการขับออกจากที่จอดรถ การดูแลถังขยะที่มีนักศึกษายืนเฝ้าดูแลให้มีการทิ้งขยะให้ถูกประเภทอย่างไม่รังเกียจ การช่วยผู้มาทำโรงทานปอกผัก ผลไม้ เตรียมอาหารอย่างแข็งขัน การอำนวยความสะดวกในทุกจุดบริการได้มีนักศึกษาประจำอย่างเพียงพอ สร้างความอุ่นใจแก่ผู้มาร่วมงาน

บรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2555 ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ ดูเข้มขลัง ทำให้ประจักษ์แก่ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือเป็นการบำเพ็ญบุญกุศล การร่วมทำความดีในครั้งนี้

We cannot display this gallery