ขอรับบริจาคแบตเตอรี่ ที่ชาร์ต โทรศัพท์มือถือ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว สมทบโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 4 จ.อุบลราชธานี

ด้วย สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อน้อง ปีที่ 4 จ.อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน รักษาสภาพแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และสะสมระยะทาง 1 กม. = 10 บาท แลกเงินจากดีแทค ซื้อจักรยานใหม่ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนห่างไกล ที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน

กำหนดจัดปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ ลานด้านข้างศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี และขอรับบริจาคแบตเตอรีมือถือเสื่อมสภาพ ที่ชาร์ต และอื่นๆ ที่ไม่ได้แล้ว 1 ชิ้น มีค่า = ระยะทางปั่น 1 กม. ( 10 บาท) นำมาบริจาคได้ในวันงาน วันที่ 22 ก.ค.55 หรือ นำมาบริจาคที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน อุบลราชธานี ข้างตลาดสดเทศบาล 2 (ใกล้ๆ หงษ์ทอง สวนสุขภาพวารินฯ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หรือ แจ้งให้ทางทีมงาน ไปรับก็ยินดี

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083-1516060 ,045-323313

ข่าว  : นิชรา-ร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี

ภาพประกอบ : Google