อุบลฯ จัดมหกรรมสร้างเมืองศีล ๕ (เมืองศีล ๕ เมืองอริยชน) 18-19 ก.ค. 55

โครงการจัดมหกรรมสร้างเมืองศีล 5

กำหนดการจัดมหกรรมสร้างเมืองศีล 5

ข่าว – กิติ จันทรเสนา วุฒิอาสาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ภาพ – Google