ร่วมทุกข์ร่วมสุข : มนุษย์เพื่อการค้า ปัญหาที่รอการแก้ไข

รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิพิทักษ์สตรี ผู้นำชุมชนตำบลช่องเม็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีเสวนา “มนุษย์เพื่อการค้า ปัญหาที่รอการแก้ไข” หลังเครือข่ายเสนอประเด็น และลงพื้นที่อ.สิรินธร อ.โขงเจียม เก็บข้อมูล สำรวจพื้นที่ พบพื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์หลายจุด ทางออกที่ยังคงต้องรอการแก้ไข จังหวัดอุบลราชธานีจะสามารถข้ามพ้นประเด็นเหล่านี้ไปได้หรือไม่

.

.

ติดตามรายการร่วมทุกข์ร่วมสุขทางโสภณเคเบิ้ลทีวี จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 12 มิ.ย.. 55 เวลา 23.00 – 24.00 น.
วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 55 เวลา 16.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 55 เวลา 18.00 – 19.00 น.

สถานีวิทยุ Cleanradio FM. 92.5 MHz จ.อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 55 เวลา 16.00-17.00 น.