การค้าภายในอุบลฯขู่ห้ามขายเนื้อหมูเกินราคากำหนด ดื้อระวังติดคุก!

การค้าภายใน จ.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการรับซื้อและจำหน่ายเนื้อสุกร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายวีระศักดิ์ เรืองสมานวงศ์ การค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ ปี 2555 โดยกำหนดราคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ ราคารับซื้อสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 59 บาท ชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง เนื้อสะโพก เนื้อไหล่ ไม่สูงกว่ากิโลกรัมละ100 บาท สุกรชำแหละ ไม่สูงกว่ากิโลกรัมละ 71 บาท ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกร เฉพาะเนื้อแดง เนื้อสะโพก เนื้อไหล่ ยกเว้นเนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษ เช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกร ไร้สาร ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ไม่สูงกว่ากิโลกรัมละ 115 บาท
ในกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับซื้อหรือผู้จำหน่าย หรือได้รับการร้องเรียนว่า ไม่รับซื้อ หรือไม่จำหน่ายในราคาที่กำหนด คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะใช้มาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้จำหน่ายปลีกต้องแสดงราคาจำหน่ายและจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
กรกช ภูมี/สวท.อุบลฯ

ข้อมูล , ข่าว : NNT

ภาพ  :  http://tnews.teenee.com/business/img5/201596.jpg