กระทรวงพาณิชย์จัดงาน ไทยอีสานเทรดแฟร์ 2012 อุบลราชธานี เชื่อมโยงสินค้าเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กระทรวงพาณิชย์จัดงาน ไทยอีสานเทรดแฟร์ 2012 อุบลราชธานี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเชื่อมโยงสินค้าเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทยอีสานเทรดแฟร์ 2012 อุบลราชธานี ว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการอีสานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านสู่อาเซียน ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าเอสเอ็มอี. อาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการอาเซียน รวมทั้งการจับคู่เจราธุรกิจ จากผู้ประกอบการในประทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน มากกว่า 500 คูหา
นางเบญจวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาการค้าภายในประเทศและกลุ่มอาเซียน พัฒนาผู้ประกอบการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า เพื่อรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าร่วมกับกลุ่มอาเซียน สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้าภายในงานไทยอีสานเทรดแฟร์ 2012 อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า
กรกช ภูมี / ข่าว/ สวท.อบ. / สปข.2 รายงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลราชธานี(สวท.) Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ / สนข.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255506080062&tb=N255506&return=ok

ภาพ : http://www.uddkk.com/home/images/stories/UDDKK/imades_news2_112554/P00317.jpg