กพช.หวั่นไฟไม่พอใช้ในอีสาน ซื้อไฟฟ้าจากลาวสัญญา 27 ปี หน่วยละ 2.30 ผ่านเข้าทางอุบลฯ

คณะกรรมการบริหารนโยบายแห่งชาติ เห็นชอบ รับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ในโครงการเซเปียน –เซน้ำน้อย กำลังการผลิต 390 เมกะวัตต์ ขณะที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชะลอการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าช่วงหน้าร้อนปีหน้าออกไปก่อน หวังเพิ่มการสำรองไฟฟ้าให้เพียงพอกับการใช้
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ในโครงการเซเปียน –เซน้ำน้อย กำลังการผลิต 390 เมกะวัตต์ โดยจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ส่งผ่านเข้าระบบสายส่งบริเวณชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี คิดอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.30 บาทต่อหน่วย มีสัญญาโครงการ 27 ปี เป็นการร่วมทุนของ 2 บริษัทจากประเทศเกาหลี ถือหุ้นร่วมร้อยละ 51 , บริษัท ราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัดร้อยละ 25 และ บริษัท ลาว โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 24 เพื่อแก้ปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่เพียงพอในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการนี้อยู่ในกรอบข้อตกลงความร่วมมือ ไทย-ลาว จำนวน 7,000 เมกะวัตต์ รวมทั้ง ได้มีการเจรจาโครงการน้ำเงี๊ยบจำนวน 269 เมกะวัตต์ ที่จะเข้าระบบในปี 2561 ส่วนการทำข้อตกลงระหว่าง ไทย-พม่า จำนวน 1,500 เมกะวัตต์ ยังไม่มีความคืบหน้า
ขณะที่แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ระหว่างปี 2553-2573 (พีดีพี 2010) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ. พร้อมปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ส่วนกรณีการปรับลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเหลือประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ รัฐบาล ได้มอบหมายให้ กฟผ.เป็นผู้ก่อสร้างเองทั้งหมด รวมถึง การลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต โดยโรงไฟฟ้าโรงแรกจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ใน ปี 2561
สำหรับการสำรองไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)หน้าร้อนลดลง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ย้ำว่า กฟผ.มีแผนในการบริหารการสำรองไฟฟ้าปีหน้าด้วยการชะลอการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าช่วงหน้าร้อนออกไปก่อน เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการใช้ ขณะที่ การสำรองไฟฟ้าระหว่าง ปี 2559-2564 จะไม่พบปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากจะมีโรงไฟฟ้าใหม่เข้าระบบเพิ่มขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าวังน้อย 4 , โรงไฟฟ้าจะนะ 2 , โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 2 และโรงไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่อื่นๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท. Rewriter : ชนิดา ศรีปัญญา / สวท.
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255506080281&tb=N255506&return=ok

ภาพประกอบ : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2012/06/08/images/news_img_455880_1.jpg