อุบลฯเมืองนักปราชญ์คึกคัก ชาวบ้านแห่ตักบาตรเนื่องในสัปดาห์พุทธชยันตี

อุบลฯชาวบ้านแห่ตักบาตรเนื่องในสัปดาห์พุทธชยันตี

บนถนสายวัฒนธรรม ของหมู่บ้านบ้านปากแซง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป โดยการนำของพระครูพุทธวราธิคุณ เจ้าคณะอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี ได้นำพระภิกษุ ที่บวชในโครงการพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งองค์เด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันสัญจรไปตามวัดในหมู่บ้านต่างๆ ตามแถบแนวชายแดนทั้งอุบลฯตอนใต้และอุบลฯตอนเหนือ เป็นการสัญจรออกโปรดสัตว์ 15วัน 15 หมู่บ้าน ซึ่งพระสงฆ์ บวชใหม่ทั้งหมด จะมีวาระในการบวช ประมาณ 15 วัน จากนั้นก็จะได้สิกขาบท เพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติต่อไป

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION