เปิดแล้ว! อุโมงค์ข้ามประเทศไทย-ลาวแห่งแรกที่ช่องเม็ก อุบลฯ

อุบลราชธานี ด่านศุลกากรอุบลฯ เปิดใช้ทางเดินลอดอุโมงค์ ข้ามไป สปป.ลาว แห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุ ระหว่างประชาชนนักท่องเที่ยวกับรถขนส่งสินค้า 

ข้อมูล , ภาพ : 77NATION